RGB sang HEX

Màu đỏ (R):
Màu xanh lá cây (G):
Màu xanh lam (B):